Bostadsmarknadsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:07
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Bostadsmarknadsanalys 2016

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Kontakt