Bostadsmarknadsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:07

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Omslag Bostadsmarknadsanalys 2016

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Kontakt