Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län

Länsstyrelsen arbetar med att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål insamlas uppgifter om det befintliga bostadsbeståndet samt upprättas statistik över antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner; detta för att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Lagen (SFS 2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar reglerar regeringens krav på kommunerna att planera bostadsförsörjningen. Syftet med detta är att skapa förutsättningar för alla boende i kommunen att leva i bra boendemiljöer samt främja en ändamålsenlig bostadsförsörjning.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och Länsstyrelsen ska stödja kommunerna med råd och underlag i deras arbete med bostadsplaneringen.

Kontakt