Borshult - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Borshult - beskrivning av en kulturmiljö

Borshult utgör ett av Alvesta kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård.

Området präglas av bymiljöns samlade gårdsbebyggelse vars placering och karaktär överensstämmer med förhållandena vid storskiftets genomförande år 1824, eventuellt är bebyggelseformationen ännu äldre. Även det omgivande odlingslandskapet går tillbaka till storskiftet.

Kontakt