Bolmsö kyrkby - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Bolmsö kyrkby - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Bolmsö kyrkby ligger på den nordvästra delen av ön. Här har samma goda förutsättningar funnits att bedriva jordbruk på isälvssediment som på den östra sidan.

Följaktligen fanns även här en eller flera bosättningar under förhistorisk tid, företrädesvis under yngre järnåldern. Detta vittnar ett sjuttiotal gravanläggningar på ett antal gravfält om, liksom resultaten från arkeologiska undersökningar vid kyrkan.

Att kyrkan anlades på en avsides plats på Bolmsö förklaras av att socknen också omfattade betydande delar på västra fastlandet och att den naturligaste överfarten dit låg vid det som utvecklades till kyrkby.

Kyrkan, byns gårdar med tydlig anknytning till byns roll som kyrkby (dvs Prästgården, Klockargården och Brogårdens gårdsenheter) är därför viktiga för förståelsen av sockenbildningen och dess utveckling.

Kontakt