Blidingsholm – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2014:09
Diarienummer:
436-1732-13
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Blidingsholm – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Blidingsholm ligger i Tingsryds kommun, i Smålands södra, småkuperade landskap. Gården ansluter till Mörrumsån och många av dess kulturhistoriska företeelser är knutna till vattendraget.

Här finns en rad intresseväckande och upplevelsebara bromiljöer från flera generationer med en stenvalvsbro med anslutande vägsträckning, två järnvägsbroar i gjutjärn och en modern balkbro i anslutning till länsväg 120 som skär områdets södra delar.

Gårdsmiljön präglas idag av den konferensverksamhet som bedrivs i på Blidingsholm och som starkt bidrar till en aktiverad kulturmiljö. Gården har anor från medeltid då den var en huvudgård för en frälsesläkt, vilket delvis förklarar dess läge på en holme i Mörrumsön.

I området finns också andra lämningar som sannolikt är intimt förknippade med medeltiden. Hit gör framför allt de fasta anläggningarna för ålfiske, sannolikt de två sista av sitt slag i landet.

Kontakt