Björkhults glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
430-1406-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-975551-1-1
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Björkhults glasbruk

Björkshults glasbruk grundades 1892 av de fyra glasarbetarna Carl Pettersson, Frans Oscar Johansson, Oscar Carlström och Ernst Ruben Nyrén. Efter många svårigheter stabiliserades verksamheten efter första världskriget.

På 1960-talet blomstrade Björkshults glasbruk men på 1970-talet var bruket ett av de svenska glasbruk som inte överlevde krisen i branschen. 1978 lades glasbruket i Björkshult ner.

Kontakt