Bidrag till kulturmiljövård

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Småland har en varierande bebyggelse och en rik byggnadskultur som är värd att vårda och bevara. Soldattorpen, bruken, kyrkorna, gårdarna, handelsbodarna och industrimiljöerna berättar om vår historia och vår utveckling.

Det ligger i allas ansvar att se till att detta kulturarv får leva vidare till kommande generationer.

För vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan statligt bidrag sökas. Bidragets syfte är att täcka för den höjda merkostnad som kan uppstå när en renovering/restaurering utförs med traditionella material och hantverksmässiga metoder.

Kontakt