Beståndsbestämning av mal i Möckelnområdet - med metodbeskrivning

Om publikationen

Löpnummer: 2005:23

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Beståndsbestämning av mal i Möckelnområdet - med metodbeskrivning

Möckelnområdet i Kronobergs län är ett av de tre områdena i Skandinavien som fortfarande har kvar ett livskraftigt bestånd av mal.

Malen är klassad som akut hotad i den av Naturvårdsverket fastslagna så kallade ”rödlistan” över hotade djur- och växtarter i Sverige (1). Mal finns i Ryssbysjön, Stensjön, Agunnarydssjön, Möckeln, Tornasjön, Skeppshultasjön, Bökönasjön, Delarydmagasinet samt i Lilla Helgeån upp till Tjurkö kvarn och Helgeån från Ryssbysjön till Delarydmagasinet (2, 3, 4).

Kärnområdet utgör norra Möckeln och tillflödena där.


Kontakt