Bergkvara - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Bergkvara - beskrivning av kulturmiljö

Bergkvara är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och tillsammans med riksintresset Jät ett av två riksintressanta herrgårdslandskap i kommunen.

Riksintresset Bergkvara ligger strax väster om Växjö och godset utgör en av de största markegendomarna i länet. Riksintresset omfattar endast en del av godset totala areal men är ändå geografiskt omfattande.

Kontakt