Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bergkvara - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
Bergkvara - beskrivning av kulturmiljö

Bergkvara är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och tillsammans med riksintresset Jät ett av två riksintressanta herrgårdslandskap i kommunen.

Riksintresset Bergkvara ligger strax väster om Växjö och godset utgör en av de största markegendomarna i länet. Riksintresset omfattar endast en del av godset totala areal men är ändå geografiskt omfattande.

Kontakt