Bergkvara - ett godslandskap med historia

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-1762-11

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-29-3

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 61

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bergkvara

Historien om Bergkvara tar sin början på 1300-talet. Genom bevarade medeltida brev vet man att år 1328 fick riddaren Håkan Karlsson överta sin brors del i Örsleds kvarn vid Bergkvara.

Riddar Håkan tillhörde den så kallade Bergkvara-ätten, en släkt som var knuten till den by med namnet Bergkvara som fanns här då.

Kontakt