Benestad, Blädinge, Oby, Näs – kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
435-5950-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-90-3
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Strax söder om Alvesta, väster om sjön Salen, ligger byarna Benestad, Blädinge, Oby och Näs. Den förstnämnda byn ligger i Aringsås socken medan de tre övriga tillhör Blädinge socken.

Området präglas av en mängd kulturmiljöer, vilka sammantaget speglar mänsklig aktivitet under mycket lång tid. Att området varit del av en centralbygd visar sig bland annat i de tydliga sambanden mellan odlingslandskapet, äldre vägsträckningar och de ofta välexponerade gravarna från olika tider. Många av dessa fornlämningar är även knutna till en högst levande sägentradition, bland annat till berättelsen om den legendariska Värendskvinnan Blända.

Bebyggelsen och odlingslandskapet är präglat av 1800-talets skiftesreformer, och av säteribildning. Skiftena innebar att de äldre byarna splittrades och nya bebyggelsestrukturer uppkom. Centralt i området ligger också den medeltida kyrkan i Blädinge, som under många sekler varit en samlingsplats för folk i bygden.

Kontakt