Benestad-Blädinge-Oby-Näs – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
436-1732-13
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Benestad-Blädinge-Oby-Näs – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Benestad med flera ligger i Alvesta kommun, strax söder om tätorten, och sträcker sig nästan en mil söderut längs med sjön Salens västra strand.

Området kan sägas vara en del av Kronobergs centralbygd som kännetecknas av stora byar och ett relativt välmående jordbrukslandskap. Närheten till Alvesta gör området till en attraktiv boendemiljö, som fortfarande har stark agrar prägel och identitet.

Kulturmiljön är relativt enhetlig med bybebyggelse, sockencentrum med kyrka i Blädinge, och herrgårdsmiljöer.

Framförallt kännetecknas kulturmiljön av det rikt sammansatta och välexponerade fornminnesbeståndet som anlagts på eller i nära anslutning till den grusås som löper genom hela området. Till denna ås är också en äldre struktur av vägar knuten.

Kontakt