Barmarksinventering av utter

Om publikationen

Löpnummer: 2017:02

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Barmarksinventering av utter

Uttern var tidigare ett vanligt inslag i den svenska faunan. Jaktstatistik från slutet av 1940-talet visar att det sköts ungefär 1500 uttrar per år, i Sverige men populationen började minska drastiskt under 1950-70-talen och jakten upphörde.

Den huvudsakliga anledningen till minskningen har ansetts vara miljögifter, främst PCB, men även andra faktorer som till exempel biotopförstöring och jakt bidrog till utterns tillbakagång.

Till följd av minskning startades Projekt Utter 1975 vars syfte var att undersöka anledningen till artens minskning, inventera förekomst och starta en avelsstation för eventuell utsättning av utter.

Kontakt