Badebodaån - vattenanknutna kulturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer: 2015:18

Diarienummer: 436-971-15

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 252

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Badebodaån - vattenaknutna kulturmiljöer

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. I samband med vattenvårdande åtgärder riskerar miljöer med kulturhistoriska värden att påverkas negativt.

De naturliga förutsättningarna och människans påverkan har skapat unika kulturmiljöer av varierande funktion och ålder vid Badebodaån. Detta har givit ett varierat kulturlandskap med historiskt djup med hög betydelse för förståelsen av det förflutna. För att bevara, använda och utveckla dessa miljöer krävs ökad kunskap och dokumentation av vattnets kulturhistoriska betydelse.

Kontakt