Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 64

Publikationstyp: Strategi

Omslag Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025

Grunden för Sveriges miljöarbete är miljökvalitetsmålen som beslutades av riksdagen år 1999. Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Genom miljömålsarbetet genomförs den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) i Sverige.

Kontakt