Åtgärdsplan för Husebymaden

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport
Åtgärdsplan Husebymaden

Länsstyrelsen i Kronobergs län gav i uppdrag att under 2016 - 2017 utforma en åtgärdsplan för Husebymaden.

Centralt i arbetet har varit problematiken med igenväxning av Husebymaden samt att syftet med åtgärdsplanen ska vara förbättrad näringsretention och främjande av fågelvärden.

Kontakt