Åtgärdsplan för Husebymaden

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsplan Husebymaden

Länsstyrelsen i Kronobergs län gav i uppdrag att under 2016 - 2017 utforma en åtgärdsplan för Husebymaden.

Centralt i arbetet har varit problematiken med igenväxning av Husebymaden samt att syftet med åtgärdsplanen ska vara förbättrad näringsretention och främjande av fågelvärden.

Kontakt