Åtgärdsförberedande undersökning Hjortsberga såg

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Åtgärdsförberedande undersökning, Vectura 2012

Undersökningsrapport avseende åtgärdsförberedande undersökningar och projektering inför sanering av Hjortsberga såg. Saneringen avser dioxin i jord och pentaklorfenol i vatten.

Kontakt