Åseda glasbruk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Åseda glasbruk, Struktor Miljö Göteborg AB 2014

Miljöteknisk undersökning (förstudie) av ett antal f.d. glasbruk där Åseda glasbruk är ett av objekten. Syftet är att bedöma om rester från glasbruken kan utgöra miljö- eller hälsorisker.

F.d. Åseda glasbruk ligger inom ett industriområde i de östra delarna av Åseda samhälle i Uppvidinge kommun, se översiktsbild i Figur 1. Glasbruksbyggnaden är kvar än idag och används av ett postorderföretag.

I de östra delarna av fastigheten finns ett mindre bevuxet område där en glastipp misstänks finnas. De nordöstra delarna av området arrenderas av en privatperson som använder marken för hantering och förvaring av ved.

Kontakt