Åryds glasbruk

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Åryds glasbruk, Structor Miljö Göteborg AB 2014

Miljöteknisk undersökning (förstudie) av ett antal före detta glasbruk där Åryds glasbruk är ett av objekten. Syftet är att bedöma om rester från glasbruken kan utgöra miljö- eller hälsorisker.

På fastigheten Åryd 2:3 i Växjö kommun finns Åryd bruk med anor från 1600-talet med kvarn och järnbruk. Glasbruksverksamhet har bedrivits under en kort period i början av 1900-talet.

Mellan 1912 och 1921 då bruket gick i konkurs användes några av de gamla järnbruksbyggnaderna till glasbruk. Bevarat på området finns masugnen och rostugnen. I glasbruket tillverkades servisglas, vasar och glas till termosflaskor.

Kontakt