• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åry herrgård

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-5002-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-40-8
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Åry herrgård

Åry herrgård är intimt förknippad med Åry järnbruk, som har en lång och intressant historia och ger inblick i den småländska järnbrukstraditionen. Åry omnämns redan under medeltiden som frälsehemman och sedermera som säteri. Under stormaktstiden anlades Åry järnbruk 1645. Myr- och sjömalm utgjorde råvaran, som omvandlades till stångjärn i masugnen.

Under 1700-talet utvecklades produktionen med tillverkningen av flera vardagsartiklar till jordbruket. I slutet av 1800-talet var järnbruksepoken förbi och järnet skiftades mot trä. Under en kort period fanns även ett glasbruk på platsen. Sågverket var i drift till 1955 då det byggdes om till spånskivefabrik, som var i drift fram till 1985.

Kontakt