Åry herrgård

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 439-5002-12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-40-8

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 64

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag Åry herrgård

Åry herrgård är intimt förknippad med Åry järnbruk, som har en lång och intressant historia och ger inblick i den småländska järnbrukstraditionen. Åry omnämns redan under medeltiden som frälsehemman och sedermera som säteri. Under stormaktstiden anlades Åry järnbruk 1645. Myr- och sjömalm utgjorde råvaran, som omvandlades till stångjärn i masugnen.

Under 1700-talet utvecklades produktionen med tillverkningen av flera vardagsartiklar till jordbruket. I slutet av 1800-talet var järnbruksepoken förbi och järnet skiftades mot trä. Under en kort period fanns även ett glasbruk på platsen. Sågverket var i drift till 1955 då det byggdes om till spånskivefabrik, som var i drift fram till 1985.

Kontakt