• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årsredovisning 2015

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
152
Publikationstyp:
Annan
Omslag - Årsredovisning 2015

Att bedriva en kärnverksamhet av hög kvalitet är grundbulten i Länsstyrelsens uppdrag att främja länets utveckling. Genom vår tillsyn, handläggning och beslut möter vi länets invånare och aktörer i deras vardag.

Genom samverkan och dialog med dem kan vi bygga förutsättningar och förtroende för att också möta länets utmaningar och ta nya initiativ. 2015 har varit ett fantastiskt men dramatiskt år. Det har satt fingret på flera utmaningar, där Länsstyrelsens roll som statens regionala aktör har ökat i betydelse men också prövats.

I komplexa och utmanande situationer likt det historiskt höga flyktingmottagande som Sverige upplevde under 2015, sätts samhället på prov.

Kontakt