Årsredovisning 2014

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
168
Publikationstyp:
Annan
Omslag - Årsredovisning 2014

Att bedriva en kärnverksamhet av hög kvalitet är grundbulten i Länsstyrelsens uppdrag att främja länets utveckling. I vårt dagliga arbete med tillsyn, handläggning och beslut kommer vi i kontakt med länets invånare och aktörer i deras vardag. Det är i mötet med dem vi bygger upp en kompetens och kännedom om länets förutsättningar och behov.

Det råder inga tvivel om att vår unika position med att främja länets utveckling blir allt tydligare. Vår övertygelse att vara den närvarande myndigheten som lyssnar, ser länets behov och jobbar sektorsövergripande genom dialog och samhandling ligger i tiden.

Flera av de utmaningar länet står inför är både komplexa och omfattande. Integrationsarbetet, länets kompetensförsörjning och en avfolkning på landsbygden är alla exempel på utmaningar där det inte finns en universallösning.

Kontakt