Årsredovisning 2013

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 202

Publikationstyp: Annan

Omslag - Årsredovisning 2013

Samhandling, utveckling och utmaningar. Det är ord som kan beskriva 2013 och vår roll. När året summeras blir listan på vad Länsstyrelsen i Kronobergs län jobbat med både lång och innehållsrik, och det är inte så konstigt.

Utöver de 90-tal uppdrag och ansvarsområden som ålagts oss, har vi förmånen att vara verksamma i ett län präglat av både möjligheter och prövningar.

Länsstyrelsen som statens regionala aktör och samordnande kraft i länet har förtydligats och stärkts ytterligare under 2013. Vi upplever en tydlig trend, där antalet förfrågningar om att samverka, samordna och ta del av vår kompetens genom olika aktiviteter ökar.

Kontakt