Årsredovisning 2012

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 158

Publikationstyp: Annan

Omslag - Årsredovisning 2012

Året som gått har tydliggjort de utmaningar länet står inför, utmaningar som i mångt och mycket kan synas motstridiga.

Å ena sidan har vi återigen drabbats hårt av lågkonjunkturen och har legat i den mindre smickrande varseltoppen, och å andra sidan ger många av länets företag samtidigt uttryck för stora svårigheter att få tag i medarbetare med rätt kompetens.

En svårighet så stor att den är ett reellt hinder för tillväxt. Problematiken pekades också ut i den OECD-rapport som publicerades för drygt ett år sen där länets stora andel tillverkningsindustri, med stor slagsida mot låg- och mellanteknologisk tillverkning, många underleverantörer och lågt förädlingsvärde tillsammans med låga utbildningsnivåer och svag infrastruktur lyftes som stora framtidsutmaningar.

Kontakt