Årsredovisning 2011

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
131
Publikationstyp:
Annan
Omslag - Årsredovisning 2011

2008 påbörjade Länsstyrelsen i Kronobergs län ett strategiskt och långsiktigt arbete för att bli en mer modern och attraktiv arbetsplats, partner och uppdragstagare. Fokus är de vi är till för - dagens medborgare och kommande generationer.

Under året har även uppdraget att ”Förenkla för företagen” inkluderats i utvecklingsarbetet. Nya arbetssätt och mötesformat har införts och det öppna kontoret har utvecklats och kompletterats med bland annat ett innovationsrum.

Kontakt