Årsredovisning 2010

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 119

Publikationstyp: Annan

Omslag - Årsredovisning 2010

2010 har varit ett intressant år. Efter krisåren 2008 och 2009 har nu hjulen börjat snurra igen i länets företag – och de snurrar fort. Regeringens uppdrag att hantera varselsituation i länet har slutförts.

Det goda samarbetet som blommat ut i spåren av varseluppdraget tar vi med oss in i framtiden. Samverkan som förts utifrån näringslivets perspektiv och behov fortgår i ett regionalt forum med representanter från näringsliv, offentliga aktörer och universitet.

Vid så kallade strategiska samtal har dialog förts om sakfrågor direkt med berörda aktörer. Kunskaper och kompetenser på Länsstyrelsen har då kopplats ihop med länets behov.

Kontakt