Årsredovisning 2009

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Annan
Omslag - Årsredovisning 2009

År 2009 har varit ett turbulent år i Kronobergs län, liksom i världen i övrigt. De många varsel som drabbat oss har inneburit att Kronoberg är det län som haft den procentuellt högsta ökningen av arbetslösheten i landet.

Även om arbetslösheten var relativt sett låg i länet vid inledningen av den ekonomiska krisen, sensommaren 2008, så har den nya situationen inneburit en påfrestning för företag, regionens kommuner och statliga myndigheter.

Även Länsstyrelsen har berörts genom vår uppgift om utbetalning av lönegaranti till anställda vid företag som gått i konkurs.

Kontakt