Arkeologiska insatser i Kronobergs län efter stormen Gudrun - återställning, dokumentation och besiktning

Om publikationen

Löpnummer:
2007:32
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Arkeologiska insatser i Kronobergs län efter stormen Gudrun - återställning, dokumentation och besiktning

Den 8 januari 2005 drog stormen Gudrun fram över södra Sverige och orsakade stor förödelse. Den skadeinventering som utfördes under 2005 och 2006 visade att ett stort antal forn- och kulturlämningar blivit skadade (Edvinger 2006 och Reuterdahl 2007).

Syftet med skadeinventeringarna var att dokumentera och uppskatta skadorna samt att bygga ett underlag inför eventuella återställningar och/eller slutundersökningar.

Under sommaren och hösten 2006 började arbetet med att återställa de lokaler som ådragit sig de största skadorna, detta på såväl vårdade som icke-vårdade lämningar. Detta gällde cirka 180 lämningar, vilka ansågs vara så pass skadade att de behövde någon form av arkeologisk åtgärd (Reuterdahl 2007:3).

Kontakt