Ängssvampar 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Ängssvampar 2005

Under 2005 inventerades ängssvampar på 43 ängar spridda över fyra områden i Uppvidinge och Växjö kommun på ängs- och betesmark. Totalt sett påträffades 39 arter. Åtta rödlistade ängssvampsarter hittades. Tre arter är snarast att betrakta som hagmarksarter.

Då hösten år 2005 var ovanligt torr, har resultatet av tidigare tre års inventeringar från ett av områdena inkluderats i rapporten. Det tidigare materialet avviker inte påfallande från 2005 års resultat med undantag för att ytterligare två rödlistade ängssvampar tillkommer.

Kontakt