Ängsfruktodlingsområdet i Södra Åsnen - riksintresse för kulturmiljövården. Utredning.

Om publikationen

Löpnummer: 2012:09

Diarienummer: 436-3030-12

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår:

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Ängsfruktodlingsområdet i Södra Åsnen - riksintresse för kulturmiljövården. Utredning.

Ängsfruktodlingarna är, till skillnad från godsmiljöernas symmetriska fruktodlingar, ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk. Trots att stora delar av ängs- och åkerfruktodlingarna inte längre brukas utgör Vemboö, med angränsande områden, de enda bevarade ängsfruktodlingarna i Sverige samt det enda kvarvarande fruktodlingsdistriktet i Kronobergs län.

Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen är det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som har varit vanlig i hela Europa och som har ett erkänt kulturhistoriskt värde i länder som Tyskland, Frankrike och Österrike.

Kontakt