Ängsfruktodlingsområdet i Södra Åsnen - riksintresse för kulturmiljövården. Utredning.

Om publikationen

Löpnummer:
2012:09
Diarienummer:
436-3030-12
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Ängsfruktodlingsområdet i Södra Åsnen - riksintresse för kulturmiljövården. Utredning.

Ängsfruktodlingarna är, till skillnad från godsmiljöernas symmetriska fruktodlingar, ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk. Trots att stora delar av ängs- och åkerfruktodlingarna inte längre brukas utgör Vemboö, med angränsande områden, de enda bevarade ängsfruktodlingarna i Sverige samt det enda kvarvarande fruktodlingsdistriktet i Kronobergs län.

Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen är det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som har varit vanlig i hela Europa och som har ett erkänt kulturhistoriskt värde i länder som Tyskland, Frankrike och Österrike.

Kontakt