• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängsfruktodlingar kring Åsnen – kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
435-5950-19
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-94-1
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Den folkliga fruktodlingen har längre tradition i Urshult än på många andra håll i landet. Den magra och steniga marken, med en stor andel betes- och ängsmark i relation till brukad åker, innebar att de som levde i området var tvungna att hitta många olika sätt att leva av jorden. Den rika förekomsten av vildapel gjorde det möjligt att skapa ytterligare ett användningsområde för ängsmarken utöver slåtter och bete. Man ympade vildaplar med kulturäpplen som gav mer användbar frukt. Vilda aplar flyttades in i lövängarna och ympades när de blivit tillräckligt stora.

Än idag finns traditionella ängsfruktodlingar bevarade på flera gårdar i trakten. De är unika och av nationellt intresse, och hela området är sedan 2015 en kulturmiljö av riksintresse. Området är allra vackrast att besöka under mitten av maj när fruktträden blommar, vid ängsblomningen i juni och under tidig höst när träden dignar av all frukt.

Kontakt