Alvesta järnvägsstation

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-1762-11
ISBN/ISSN-nr:
978-91-892 85-27-9
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Alvesta järnvägsstation

Stambanan bröt bygd när den på 1860-talet drogs genom Småland. Nya orter växte upp längs banan och mest expansiva blev de stationsorter som fick förgreningsbanor och blev järnvägsknutar såsom Alvesta.

När nytt stationshus invigdes hösten 1909 hade orten utvecklats till en betydande järnvägsknut med bostäder, fabriker, parker, skolor, handelsetableringar och serviceinrättningar.

Kontakt