• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älmhult - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
436-3379-12
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Älmhult - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Älmhult ligger i den sydligaste delen av Kronobergs län och ligger belägen i knutpunkten av flera större kommunikationsstråk; Södra stambanan, väg 23 mellan Linköping och Malmö samt, i väst/östlig riktning, länsvägen mellan Traryd och Älmeboda.

I anslutning till Älmhults station har en modern tätortsbebyggelse och industrier växt fram allt sedan järnvägens öppnande 1862. Samhällets huvudgata, Södra och Norra esplanaden följer den gamla landsvägens sträckning.

När järnvägen kom till Älmhult bestod bebyggelsen av en handfull agrara gårdar och ett gästgiveri i anslutning till landsvägen.

På grund av den sparsamma bebyggelsen kunde en idealplan för stationssamhällen, upprättad av järnvägens 1:e arkitekt A W Edelsvärd, genomföras nästan fullständigt i Älmhult.

Kontakt