Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ansök om medel

Under 2018 har länsstyrelserna 66 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för § 37a. För kommunerna i Kronobergs län finns 1 920 000 kronor att söka. Sista ansökningsdag var den 17 april 2018.

Ansökningsformulär med vägledning § 37a 2018Word

Intyg samverkanspart § 37a 2018Word

Stöddokument för jämställdhet §37 2018Word

Redovisningen ska skickas till kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer.

Redovisningsmallar för 2018

Delrapportmall § 37a 2018Word

Slutrapportmall § 37a 2018Word

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Kontakt