Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om medel

Under 2019 har länsstyrelserna 60 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för § 37.

Utlysningen i länet pågår och sista ansökningsdag är den 23 maj 2019. Kommunerna i Kronobergs län har totalt 1 425 000 kronor att ansöka om.

Ansökan kan i första hand avse insatser under åren 2019 och 2020. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras. Medel kan inte beviljas retroaktivt, dvs. inte före länsstyrelsens beslut om ett eventuellt bifall.

Läs mer här om 2019 års utlysning av § 37-medel:

Information om 2019 års utlysning av § 37-medelPDF

Ansökningsblankett med vägledningWord

Intyg samverkanspartWord

Stöddokument jämställdhet för sökandePDF

Redovisning av beviljad § 37-insats

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningen ska mejlas till kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer när redovisningen lämnas in.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt