Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting och regioner, och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Nationell strategi för föräldrastöd

Du som arbetar med föräldrastöd i kommun, idéburen sektor eller landsting/region kan delta i den regionala samverkan gällande föräldrastödsfrågor. Föräldraskapsstöd ger föräldrar kunskap om barns hälsa och emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Föräldraskapsstöd stärker även föräldrars sociala nätverk eller relation till varandra. Syftet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.

Utgångspunkten är regeringens satsning Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för allalänk till annan webbplats. Viktiga utgångspunkter i arbetet är också det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen ska under 2018–2021 i samverkan med kommuner, landsting och regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

I vårt uppdrag är viktiga utgångspunkter det jämställda föräldraskapet, barnets rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska även funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld beaktas.

Information om föräldraskapsstöd på flera språk på www.infogeneratorn.selänk till annan webbplats

Föräldraskap och tonårstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss gärna för mer information om föräldraskapsstöd.

På gång i Kronoberg

I länet sker en samverkan mellan kommuner, regionen och civilsamhället. Vi möts regelbundet för att utbyta information och erfarenheter för att gemensamt stärka arbetet med föräldrastöd i länet.

För närvarande samverkar Länsstyrelsen och Region Kronoberg kring projektet Digitala medier och föräldraskaplänk till annan webbplats

Lista över vilka olika typer av föräldrastöd som finns i länet samt kontaktuppgifter till anordnarnaPDF

Kartläggning - Behov och önskemål kring föräldrastöd i Kronobergs län, 2015PDF

 

Kontakt

Pia Johansson

Handläggare