Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting och regioner, och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Nationell strategi för föräldrastöd

Du som arbetar med föräldrastöd i kommun, idéburen sektor eller landsting/region kan delta i den regionala samverkan gällande föräldrastödsfrågor. Föräldraskapsstöd ger föräldrar kunskap om barns hälsa och emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Föräldraskapsstöd stärker även föräldrars sociala nätverk eller relation till varandra. Syftet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.

Utgångspunkten är regeringens satsning Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för allalänk till annan webbplats. Viktiga utgångspunkter i arbetet är också det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

Samordning av föräldrastöd

Länsstyrelserna ska i samverkan med dig som arbetar med föräldraskapsstöd i kommun, landsting/region eller ideell sektor, medverka till uppbyggnad av en regional struktur för föräldraskapsstödsarbetet.

Länsstyrelsernas arbete med föräldraskapsstöd kan innebära:

  • stöd till kommuner, landsting/regioner och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldraskapsstödsarbete
  • genomförande av ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldraskapsstöd – en vinst för alla” på regional och lokal nivå
  • att utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt att arrangera utbildningar och bidra till kompetensutveckling i länet

Innehållet i stödet kan utformas utifrån de behov du och din
organisation har. Kontakta oss gärna för stöd och utveckling av ditt arbete inom
föräldraskapsstöd.

Kontakt