Överlämna kommunalt beslut

Kommunala beslut som blivit överklagade kan överlämnas till Länsstyrelsen via vår e-tjänst.

När ett kommunalt beslut har överklagats ska beslutet och samtliga dokument som tillhör ärendet överlämnas till Länsstyrelsen. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning ha skett av kommunen.

process överklagande

Överklagandeprocess

Överlämna beslut i vår e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att överlämna överklagat kommunalt beslut.

Vilka överklagade beslut kan lämnas över till Länsstyrelsen?

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Byggsanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor.

Gör så här:

 1. Välj vilken Länsstyrelse som är mottagare samt vilken kommun ärendet gäller.
 2. Ange vilken typ av ärende överklagandet gäller.
 3. Bifoga samtliga dokument som tillhör ärendet:
 • överklagandeskrivelsen
 • kommunens beslut
 • rättidsprövningen
 • eventuella kartor eller ritningar
 • andra bilagor.

De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.

Kontakt