Sjötrafik

Tycker du att en bestämmelse i sjötrafiken bör ändras? Du kan skicka in förslag till Länsstyrelsen om att till exempel sänka farten.

Länsstyrelsen tar emot förslag om ändringar för sjötrafiken i vattenområden inom länet. Ibland fattar vi också beslut om tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten.

Vad kan jag lämna förslag på?

 • Fartbegränsningar.
 • Förbud mot att lägga ankar.
 • Begränsning i att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter.
 • Begränsningar som behövs ur miljösynpunkt, av säkerhetsskäl eller liknande.

Ansök om ändring i sjötrafiken

Om du har ett förslag på en ändring i sjötrafiken skickar du in en ansökan till oss.

Vad bör en ansökan innehålla?

 • Eventuellt namn på vattendraget som det gäller.
 • Karta där du markerat aktuell sträcka eller område. Ange gärna koordinater i något av systemen SWEREF99 eller WSG84.
 • En motivering till varför du anser att en förändring bör göras.
 • Namn, adress och telefonnummer till dig som skickar in ansökan.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende.
 3. Ärendet skickas på remiss till Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Polismyndigheten, berörd kommun samt eventuellt Kustbevakningen och ytterligare aktörer.
 4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Vattenskoter i Kronobergs län

I Kronobergs län gäller följande gällande vattenskoter:

Endast en allmän farled finns i Kronobergs län. Den sträcker sig mellan Bolmsö och Sunnaryd i sjön Bolmen. Ungefär mitt mellan Bolmsö och Sunnaryd går gränsen mellan Kronobergs och Jönköpings län.

Detta innebär att ungefär halva farledens utsträckning ligger i Kronoberg och halva i Jönköpings län. Farleden trafikeras av Trafikverkets vajerfärja. Det innebär att det ligger en vajer i vattnet som kan utgöra en risk för passerande vattenskotrar och annan sjöfart.

Länsstyrelsen har för närvarande inte pekat ut några områden i Kronobergs län som är lämpliga för vattenskoteranvändning. Därmed råder tills vidare förbud mot all vattenskoteranvändning i Kronobergs län, förutom i den allmänna farleden i sjön Bolmen.

I vatten som omfattas av naturreservat kan särskilda föreskrifter reglera framförande av olika vattenfarkoster såsom båtar och vattenskotrar.

Naturvårdsverket vägledning kring vattenskoterförordningen och myndigheters tillsyn över att regler följslänk till annan webbplats

Kontakt i frågor om vattenskoter

Peter Wredin

E-post till Peter Wredin
Telefon 010-233 74 32

Kontakt