Vattenförsörjningsplan

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Kronobergs län är ett planeringsunderlag för länets kommuner och för Länsstyrelsen.

Planen belyser vattentillgångar av nuvarande och framtida intresse för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom kommunerna och länet.

Kommunerna kan och bör använda vattenförsörjningsplanen som underlag till den kommunala översiktsplanen.

Kontakt