Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Därför är demokratifrågan särskilt prioriterad för Länsstyrelsen i Kronoberg 2021.

Texten Vår demokrati - värd att värna varje dag. Gul och vit text på blå bakgrund.

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för en levande och uthållig demokrati för framtiden. Med detta som grund tillsattes 2018 Kommittén Demokratin 100 år.

Året 2021 som kommer att präglas av olika insatser och arbete för demokrati i hela länet.

Kommittén Demokratin 100 år

Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” ska kommittén, under åren 2018 – 2021, planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Den ska bidra till ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin.

Insatserna och aktiviteterna ska planeras och genomföras i nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner.

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn.

Kommittén Demokratin 100 årlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Maria Arnholm ler med en signerad deklaration i händerna, bredvid en lika leende Peter Örn.

Den 28 januari 2021 undertecknade landshövding Maria Arnholm Deklaration för en stark demokrati tillsammans med Peter Örn som är kommitténs ordförande. Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram deklarationen. Deklarationens syfte är att samla och engagera de som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Genom att skriva under deklarationen har länsstyrelsen förbundit sig att verka för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Vi ska också arbeta för att fler deltar aktivt i demokratin och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. Länsstyrelsen i Kronoberg är nu en del av kommitténs samling Vår demokrati – värd att värna varje dag.

  • Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga. Vi vill fördjupa samverkan med länets kommuner och gymnasieelever för att uppmärksamma demokratins utmaningar och stärka kunskapen om mänskliga rättigheter.
  • Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor, bland annat genom att ta upp vårt ställningstagande i olika sammanhang och nätverk vi har rådighet över.
  • Stärka kunskap och engagemang om olika aktuella perspektiv för demokratin, bland annat genom att genomföra seminarier tillsammans med LNU.
  • Producera en skrift om demokratins historiska utveckling i kommunerna i vårt län, tillsammans med Smålands museum och LNU.
  • Tillsammans med Växjö kommun, vara värd för Demokratistugan. Länsstyrelsen kommer att, i samverkan med länets kommuner och andra aktörer, genomföra en gemensam demokrativecka under oktober 2021, ett år innan valet 2022. Syftet är att fler ska känna sig delaktiga i det demokratiska systemet.
  • Länsstyrelsen åtar sig att kommunicera vikten av att värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Detta kommer att ske i olika kanaler, bland annat genom vår externa webb och i länsstyrelsens olika nätverk.
  • Länsstyrelsen kommer att uppmärksamma demokratins förutsättningar och villkor i samband med den årliga Krisberedskapsveckan.
  • Länsstyrelsen kommer i sin verksamhet och i sina uppdrag anta ett rättighetsperspektiv. Genom att underteckna deklarationen visar Länsstyrelsen i Kronobergs län sin ambition att värna de mänskliga rättigheterna.

Kommuner som har undertecknat deklarationen

Logotyp Växjö kommun

Växjö

Den 28 januari 2021 undertecknade representanter för Växjö kommun Deklaration för en stark demokrati.

Växjös arbete för en stark demokratilänk till annan webbplats

Fyra personer , politiker i Ljungby kommun, som undertecknar deklarationen för en stark demokrati

Ljungby

Den 12 april 2021 undertecknade representanter för Ljungby kommun Deklaration för en stark demokrati.

Ljungbys arbete för en stark demokratilänk till annan webbplats

Exempel på demokratistärkande aktiviteter

Demokratiutmaning i Uppvidinge

Kommunfullmäktige i Uppvidinge bjuder in barn och unga som är mellan 12 och 20 år att delta i en tävling på temat ”demokrati i Uppvidinge”.

Genom tävlingen kan barn och unga ge sin skildring av demokrati på olika sätt. Det kan vara en berättelse, uppsats, dikt eller varför inte en film eller en sång?

Alla alster kommer att bedömas av en jury där bland andra Landshövding Maria Arnholm deltar. En prisceremoni kommer att ske på ett fullmäktigesammanträde i november.

Demokratiutmaningen i Uppvidingelänk till annan webbplats

Utställningen ”Våra liv” i Ljungby

Utställningen ”Våra liv” pryder väggarna på äldreboende i kommunen. Just nu fylls Brunnsgårdens korridorer med bilder från Ljungby kommunarkiv. ”Våra liv” vill ge de boende möjlighet att minnas kring bilderna, att stimulera till samtal och inte minst skapa trivsel och harmoni. Bilderna som tagits fram i samarbete med Brunnsgårdens personal är noga utvalda för att spegla så många miljöer, orter, yrken och händelser som möjligt. 

Kan inte de äldre komma till arkivet och ta del av våra utställningar och arkivsamlingar så kommer vi till dem. Det är demokrati om något.

Kontakt

Kasia Musial-Lilja

Länsstyrelsen i Kronoberg