Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Därför är demokratifrågan särskilt prioriterad för Länsstyrelsen i Kronoberg 2021.

Texten Vår demokrati - värd att värna varje dag. Gul och vit text på blå bakgrund.

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för en levande och uthållig demokrati för framtiden. Med detta som grund tillsattes 2018 Kommittén Demokratin 100 år.

Året 2021 som kommer att präglas av olika insatser och arbete för demokrati i hela länet.

Kommittén Demokratin 100 år

Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” ska kommittén, under åren 2018 – 2021, planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Den ska bidra till ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin.

Insatserna och aktiviteterna ska planeras och genomföras i nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner.

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn.

Kommittén Demokratin 100 år Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Maria Arnholm ler med en signerad deklaration i händerna, bredvid en lika leende Peter Örn.

Den 28 januari 2021 undertecknade landshövding Maria Arnholm Deklaration för en stark demokrati tillsammans med Peter Örn som är kommitténs ordförande. Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram deklarationen. Deklarationens syfte är att samla och engagera de som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Genom att skriva under deklarationen har länsstyrelsen förbundit sig att verka för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Vi ska också arbeta för att fler deltar aktivt i demokratin och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. Länsstyrelsen i Kronoberg är nu en del av kommitténs samling Vår demokrati – värd att värna varje dag.

  • Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga. Vi vill fördjupa samverkan med länets kommuner och gymnasieelever för att uppmärksamma demokratins utmaningar och stärka kunskapen om mänskliga rättigheter.
  • Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor, bland annat genom att ta upp vårt ställningstagande i olika sammanhang och nätverk vi har rådighet över.
  • Stärka kunskap och engagemang om olika aktuella perspektiv för demokratin, bland annat genom att genomföra seminarier tillsammans med LNU.
  • Producera en skrift om demokratins historiska utveckling i kommunerna i vårt län, tillsammans med Smålands museum och LNU.
  • Tillsammans med Växjö kommun, vara värd för Demokratistugan. Länsstyrelsen kommer att, i samverkan med länets kommuner och andra aktörer, genomföra en gemensam demokrativecka under oktober 2021, ett år innan valet 2022. Syftet är att fler ska känna sig delaktiga i det demokratiska systemet.
  • Länsstyrelsen åtar sig att kommunicera vikten av att värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Detta kommer att ske i olika kanaler, bland annat genom vår externa webb och i länsstyrelsens olika nätverk.
  • Länsstyrelsen kommer att uppmärksamma demokratins förutsättningar och villkor i samband med den årliga Krisberedskapsveckan.
  • Länsstyrelsen kommer i sin verksamhet och i sina uppdrag anta ett rättighetsperspektiv. Genom att underteckna deklarationen visar Länsstyrelsen i Kronobergs län sin ambition att värna de mänskliga rättigheterna.

Kommuner som har undertecknat deklarationen

Kommunstyrelsens ordförande, Anna Tenje, i Växjö håller upp den undertecknade deklarationen.

Växjö

Den 28 januari 2021 undertecknade representanter för Växjö kommun Deklaration för en stark demokrati.

Växjös arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Fyra personer, politiker i Ljungby kommun, som undertecknar deklarationen för en stark demokrati

Ljungby

Den 12 april 2021 undertecknade representanter för Ljungby kommun Deklaration för en stark demokrati.

Ljungbys arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson undertecknar deklaration för demokrati. Bild tagen snett ovanifrån.

Uppvidinge

Den 18 maj 2021 undertecknade representant för Uppvidinge kommun Deklaration för en stark demokrati.

Uppvidinges arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Bild på Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson och oppositionsrådet Anna Johansson. De står vid ett bord med den undertecknade deklarationen framför sig.

Tingsryd

Den 18 maj 2021 undertecknade representanter för Tingsryds kommun Deklaration för en stark demokrati.

Tingsryds arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Lessebo kommuns logotyp

Lessebo

Den 8 juni 2021 undertecknade representant för Lessebo kommun Deklaration för en stark demokrati.

Lessebos arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Lessebo kommuns logotyp

Älmhult

Den 8 juni 2021 undertecknade representanter för Älmhults kommun Deklaration för en stark demokrati.

Älmhults arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Exempel på demokratistärkande aktiviteter

Rösträtt

I Älmhults kommun kommer ferieungdomar att intervjua Älmhultsborna om demokrati och minnen kring rösträtten och val genom tiderna. Det kommer att bli både film och små reportage i social media. Till hösten kommer en författarafton att anordnas med Ulrika Knutsson på tema Elin Wägner och kvinnlig rösträtt. Ulrika är bland annat författare och skrev 2020 en bok om Elin Wägner.

Rösträtt och Elin Wägner Länk till annan webbplats.

Digital utställning om demokratins historia i Sverige och i Markaryds kommun

För att fira denna viktiga händelse beslutade valnämnden i Markaryds kommun att man skulle ta fram en utställning om demokratins historia i Sverige och i Markaryds kommun. Den togs fram av feriepraktikanter samt representanter från kommunens ungdomsinskott.

Digital utställning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kasia Musial-Lilja

Länsstyrelsen i Kronoberg