Demokratikollen – Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet i samarbete

Mikrofoner på rad i en studio. Foto.

Under 2021 gjorde Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet en gemensam satsning för att uppmärksamma att demokratin firade 100 år. Åtta livesända seminarier producerades, som guidar dig genom demokratins spännande utveckling. Vi fick med oss många intressanta och kunniga personer, som belyste demokrati utifrån flera olika aspekter.

Seminarier

8 april: Demokratins historia och ungas demokratimedvetenhet, play.lnu.se Länk till annan webbplats.

Medverkande: Peter Aronsson, rektor för Linné­universitet och Olle Larsson, lektor i historia på Katedralskolan i Växjö

Moderator: Christina Dahlgren, Linnéuniversitetet

6 maj: ”Det vore ju kul om de frågade nån gång” ­– civilsamhällets och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande” Länk till annan webbplats.

Medverkande: Johanna Jormfeldt, universitetslektor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet, Lena Nyberg generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Rosaline Marbinah, ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och demokratiambassadör för Kommittén Demokratin 100 år.

Moderator: Cecilia Ilhammar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

3 juni: ”Från Elin Wägner till Feministiskt initiativ – vilken roll har jämställdhetsrör­elsen haft för demokratin?” Länk till annan webbplats.

Medverkande: Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, Sofie Tornhill, docent i genusvetenskap, Linnéuniversitetet, Tomas Blad Lindahl, Föreningen MÄN

Moderator: Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg

25 augusti: ”Mörka Småland och det demokratiska genombrottet. Lokal demokrati i förändring” Länk till annan webbplats.

Medverkande: Lennart Johansson, historiker och chef för Smålands museum och Erik Wångmar, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Moderator: Alexandra Stiernspetz Nylén, Smålands museum

20 september: ”Överlever demokratin? Demokratins framtida utmaningar för det politiska engagemanget” Länk till annan webbplats.

Medverkande: Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, Mattias Gunnarsson, statsvetare och analytiker på Linnéuniversitetet och Louise Jeppsson, chefsjurist.

Moderator: Malin Almqvist, länsråd i Kronobergs län

7 oktober: ”När människor tystnar hotas vår demokrati – hur hanterar vi antidemokratiska röster, näthat och desinformation?” Länk till annan webbplats.

Medverkande: Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet, Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap, Linnéuniversitetet, Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet, och demokratiambassadör.

Moderator: Scott Goodwin, Polisen

11 november: ”Vem vågar bli journalist? Hur påverkas mediernas demokratiska uppdrag av hat och hot mot journalister och vad kan vi göra åt det?” Länk till annan webbplats.

Medverkande: Kristina Bingström, chefredaktör för Smålandsposten och Hanna Andersson, Medieinstitutet Fojo och ledare för projektet Demokratijouren

Moderator: Malin Blom, Länsstyrelsen i Kronoberg

2 december: ”Vad händer med demokratin och varför är den hotad? Hur stärker vi demokratin?” Länk till annan webbplats.

Medverkande: Tobias Bromander, universitetslektor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet, Peter Örn, ordförande och demokratiambassadör i Kommittén Demokratin 100 år, Maja Debeljak, projektledare, Institutet för Lokal och Regional Demokrati.

Moderator: Carin Lamme Lindh, Länsstyrelsen i Kronoberg

Kontakt

Malin Blom

Kommunikationschef Länsstyrelsen i Kronobergs län