Snöfall i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Därför var demokratifrågan särskilt prioriterad för Länsstyrelsen i Kronoberg 2021.

KSÒ Per Ribacke

Under 2020 och 2021 genomförde regeringen en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för en levande och uthållig demokrati för framtiden. Med detta som grund tillsattes 2018 Kommittén Demokratin 100 år.

Demokratin 100 år

2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. I januari 1922 intog de första kvinnliga ledamöterna sina platser i riksdagen. Under 2020 och 2021 genomförde regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

Kommittén Demokratin 100 år har under åren 2018 – 2021 arbetat för ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin. Insatser och aktiviteter har genomförts i nära samarbete med länsstyrelser, kommuner och andra relevanta aktörer.

Kommittén Demokratin 100 år Länk till annan webbplats.

En avslutande konferens hålls i mars 2022.

Konferensen Demokratin 100 år - en framtidsdag. Länk till annan webbplats.


Länsstyrelsen har undertecknat Deklaration för en stark demokrati

Maria Arnholm ler med en signerad deklaration i händerna, bredvid en lika leende Peter Örn.

Den 28 januari 2021 undertecknade landshövding Maria Arnholm Deklaration för en stark demokrati tillsammans med Peter Örn som är kommitténs ordförande. Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram deklarationen. Deklarationens syfte är att samla och engagera de som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.

Genom att skriva under deklarationen har länsstyrelsen förbundit sig att verka för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Vi ska också arbeta för att fler deltar aktivt i demokratin och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. Länsstyrelsen i Kronoberg är nu en del av kommitténs samling Vår demokrati – värd att värna varje dag.

  • Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga. Vi vill fördjupa samverkan med länets kommuner och gymnasieelever för att uppmärksamma demokratins utmaningar och stärka kunskapen om mänskliga rättigheter.
  • Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor, bland annat genom att ta upp vårt ställningstagande i olika sammanhang och nätverk vi har rådighet över.
  • Stärka kunskap och engagemang om olika aktuella perspektiv för demokratin, bland annat genom att genomföra seminarier tillsammans med LNU.
  • Producera en skrift om demokratins historiska utveckling i kommunerna i vårt län, tillsammans med Smålands museum och LNU.
  • Tillsammans med Växjö kommun, vara värd för Demokratistugan. Länsstyrelsen kommer att, i samverkan med länets kommuner och andra aktörer, genomföra en gemensam demokrativecka under oktober 2021, ett år innan valet 2022. Syftet är att fler ska känna sig delaktiga i det demokratiska systemet.
  • Länsstyrelsen åtar sig att kommunicera vikten av att värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Detta kommer att ske i olika kanaler, bland annat genom vår externa webb och i länsstyrelsens olika nätverk.
  • Länsstyrelsen kommer att uppmärksamma demokratins förutsättningar och villkor i samband med den årliga Krisberedskapsveckan.
  • Länsstyrelsen kommer i sin verksamhet och i sina uppdrag anta ett rättighetsperspektiv. Genom att underteckna deklarationen visar Länsstyrelsen i Kronobergs län sin ambition att värna de mänskliga rättigheterna.
Bild på länets kommunpolitiska ledningar samt myndigheter som knyter ihop ett band och inviger demokratistugan

Vi värnar demokratin

Samtliga kommuner i länet undertecknade 2021 deklarationen för en stark demokrati. Se information om kommunernas åtaganden som fortsätter att vara lika aktuella och viktiga.

Kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke undertecknar deklarationen för demokratin

Den 27 augusti 2021 undertecknade representant för Alvesta kommun Deklaration för en stark demokrati.

Alvestas arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård undertecknar deklarationen för en stark demokrati.

Den 8 juni 2021 undertecknade representant för Lessebo kommun Deklaration för en stark demokrati.

Lessebos arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Fyra personer, politiker i Ljungby kommun, som undertecknar deklarationen för en stark demokrati

Den 12 april 2021 undertecknade representanter för Ljungby kommun Deklaration för en stark demokrati.

Ljungbys arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Den 28 september 2021 undertecknade representant för Markaryds kommun Deklaration för en stark demokrati.

Markaryds arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.


Bild på Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson och oppositionsrådet Anna Johansson. De står vid ett bord med den undertecknade deklarationen framför sig.

Den 18 maj 2021 undertecknade representanter för Tingsryds kommun Deklaration för en stark demokrati.

Tingsryds arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson undertecknar deklaration för demokrati. Bild tagen snett ovanifrån.

Den 18 maj 2021 undertecknade representant för Uppvidinge kommun Deklaration för en stark demokrati.

Uppvidinges arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande, Anna Tenje, i Växjö håller upp den undertecknade deklarationen.

Den 28 januari 2021 undertecknade representanter för Växjö kommun Deklaration för en stark demokrati.

Växjös arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Kommunalråd Elisabeth Peltola och oppositionsrådet Eva Ballovare ler och håller upp en undertecknad deklaration för demokrati.

Den 8 juni 2021 undertecknade representanter för Älmhults kommun Deklaration för en stark demokrati.

Älmhults arbete för en stark demokrati Länk till annan webbplats.

Exempel på demokratistärkande aktiviteter

Aktiviteterna planerades och genomfördes under 2021 och är presenterade som det gjordes då - En bra inspiration för kommande aktiviteter. Fler aktiviteter och nya idéer kan tillkomma.

Dela gärna med er!

Växjö kommun har bjudit in Rosaline Marbinah, demokratiambassadör och ordförande i Sveriges ungdomskommitté.

Hon kommer att föreläsa om demokrati nu och då med utgångspunkt i att demokratin i Sverige i år fyller 100 år. Riktar sig till ungdomar och inte minst förstagångsväljare i nästa års val.

Ta kontakt med demokratiambassadörerna Länk till annan webbplats.

Sverige har en lång tradition av att samla sig runt fikabordet. I Älmhults kommun kan du komma och fika med politikerna och prata om demokrati och demokratins betydelse.

Demokratiutmaning i Uppvidinge.

Kommunfullmäktige i Uppvidinge bjuder in barn och unga som är mellan 12 och 20 år att delta i en tävling på temat ”demokrati i Uppvidinge”.

Genom tävlingen kan barn och unga ge sin skildring av demokrati på olika sätt. Det kan vara en berättelse, uppsats, dikt eller varför inte en film eller en sång?

Utställningen ”Våra liv” pryder väggarna på äldreboende i kommunen. Just nu fylls Brunnsgårdens korridorer med bilder från Ljungby kommunarkiv. ”Våra liv” vill ge de boende möjlighet att minnas kring bilderna, att stimulera till samtal och inte minst skapa trivsel och harmoni. Bilderna som tagits fram i samarbete med Brunnsgårdens personal är noga utvalda för att spegla så många miljöer, orter, yrken och händelser som möjligt.

Kan inte de äldre komma till arkivet och ta del av våra utställningar och arkivsamlingar så kommer vi till dem. Det är demokrati.

Tips från Uppvidinge.

Åren 1913–1914 genomfördes en kampanj i Sverige för att samla namnunderskrifter för kvinnors rösträtt. 350 000 namn samlades in, varav cirka 5000 kom från Kronobergs län. Hos Riksarkivet kan man söka på om exempelvis någon i familjen eller släkten undertecknade.

Namnunderskrifter hos Riksarkivet Länk till annan webbplats.

För att fira denna viktiga händelse beslutade valnämnden i Markaryds kommun att man skulle ta fram en utställning om demokratins historia i Sverige och i Markaryds kommun. Den togs fram av feriepraktikanter samt representanter från kommunens ungdomsinskott.

Digital utställning Länk till annan webbplats.

I Älmhults kommun kommer ferieungdomar att intervjua Älmhultsborna om demokrati och minnen kring rösträtten och val genom tiderna.

Det kommer att bli både film och små reportage i social media. Till hösten kommer en författarafton att anordnas med Ulrika Knutsson på tema Elin Wägner och kvinnlig rösträtt. Ulrika är bland annat författare och skrev 2020 en bok om Elin Wägner.

Rösträtt för kvinnor och Elin Wägner Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö