Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd. Vi stödjer även organisationer som arbetar med att utveckla ett föräldraskapsstöd till föräldrar med barn upp till 18 år.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Det handlar om att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Föräldraskapsstöd kan till exempel ske vid deltagande på olika mötesplatser som öppen förskola, föreläsningar, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper, professionell rådgivning eller i kapprummet med pedagogen på förskolan, skolan eller fritids.

Målet med föräldraskapsstöd

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med föräldraskapsstöd. Under 2018–2021 utvecklar vi ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. Vi stödjer också genomförandet av den nationella strategin. Samverkan sker med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

Viktiga utgångspunkter i vårt uppdrag är

  • ett jämställt föräldraskap
  • barnets rättigheter
  • jämlikhet och jämställdhet.

I arbetet tar vi även hänsyn till funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld.

Titta gärna på Länsstyrelsens film om vad föräldraskapsstöd innebär, och varför det är viktigt. Filmen riktar sig till alla aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd.

 

Mer information om föräldraskapsstöd

Infogeneratorn

I Länsstyrelsens verktyg Infogeneratorn finns information om föräldraskapsstöd på flera olika språk.

Infogeneratornlänk till annan webbplats

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap har tagits fram för att fungera som ett stöd i utvecklingen av föräldraskapsstöd och den praktiska tillämpningen av barns rättigheter i kommuner och regioner. Handboken riktar sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. Den berättar om barnkonventionens syn på relationer mellan vuxna och barn. Handboken beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga runt barn har rätt att få.

Barns rättigheter och föräldraskapPDF

Bilaga: Wordmall för kommunens kontakter inom föräldraskapsstödWord

Föräldraskap och tonårstid

Skriften Föräldraskap och tonårstid beskriver det stöd i föräldraskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Skriften är också tänkt att fungera som stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i en kommun eller organisation.

Föräldraskap och tonårstid - Om stöd till föräldrar med tonårsbarnPDF

Information på andra webbplatser

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd hos regeringenlänk till annan webbplats

Föräldraskapsstöd hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats

Delta i regional samverkan i föräldrastödsfrågor

Du som arbetar med föräldrastöd i kommun, idéburen sektor eller landsting/region kan delta i den regionala samverkan gällande föräldrastödsfrågor. Föräldraskapsstöd ger föräldrar kunskap om barns hälsa och emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Föräldraskapsstöd stärker även föräldrars sociala nätverk eller relation till varandra. Syftet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.

Utgångspunkten är regeringens satsning En nationell strategi för ett stärkt föräldrastödlänk till annan webbplats. Viktiga utgångspunkter i arbetet är också det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen ska under 2018–2021 i samverkan med kommuner, landsting och regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

I vårt uppdrag är viktiga utgångspunkter det jämställda föräldraskapet, barnets rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska även funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld beaktas.

Information om föräldraskapsstöd på flera språk på www.infogeneratorn.selänk till annan webbplats

Föräldraskap och tonårstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss gärna för mer information om föräldraskapsstöd.

På gång i Kronoberg

I länet sker en samverkan mellan kommuner, regionen och civilsamhället. Vi möts regelbundet för att utbyta information och erfarenheter för att gemensamt stärka arbetet med föräldrastöd i länet.

För närvarande samverkar Länsstyrelsen och Region Kronoberg kring projektet Digitala medier och föräldraskaplänk till annan webbplats

Kartläggning - Behov och önskemål kring föräldrastöd i Kronobergs län, 2015PDF

Kontakt