Torkan 2023

Försommarens torka har fått effekter och påverkar oss fortfarande. Här samlar vi nyheter och viktig information.

Torrt gräs.

Vattensituationen

Kampanjen Vattensmart

För att framhålla vikten av att hushålla med vårt dricksvatten driver länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län kampanjen Vattensmart. Håll koll på om din kommun utfärdar bevattningsförbud.

Kampanjen Vattensmart

Vattenuttag

Vattenuttag är en vattenverksamhet som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. Beroende på hur mycket vatten du tar ut eller hur stor miljöpåverkan blir, kan du behöva göra en anmälan eller ansöka om tillstånd.

Vattenuttag

Andra myndigheters information om vattensituationen

Du hittar aktuell information om grundvattennivåer och flöden i vattendrag hos SGU och SMHI, som även meddelar risk för vattenbrist. SMHI redovisar även markfuktighet, med prognos för de kommande dagarna. De kommuner som utfärdat bevattningsförbud eller andra restriktioner i användning av kommunalt dricksvatten rapporterar detta till Svenskt Vatten, som sammanställer informationen för hela landet. Mer information kan även finnas på kommunernas webbplatser.

Grundvattennivåer, SGU Länk till annan webbplats.

Flödesläget, SMHI Länk till annan webbplats.

Risk för vattenbrist, SMHI Länk till annan webbplats.

Markfuktighet, SMHI Länk till annan webbplats.

Vattenbrist och eventuellt bevattningsförbud, Svenskt vatten Länk till annan webbplats.

Aktuella eldningsförbud i länet

Frågor och svar om eldningsförbud.

Aktuella eldningsförbud i länet

Betes- och vallförmedling

Länsstyrelsen har digitala förmedlingar för att underlätta kontakter mellan djurägare, markägare och ängsskötare. Anmäl ditt intresse via våra förmedlingar.

Betesförmedling

Vallförmedling

Ängs- och slåtterförmedling

Jordbrukarstöd – undantag från villkorsavdrag med anledning av torka

Den senaste tidens långvariga torka har lett till att många lantbrukare har behov av att ta tillvara all växtlighet som duger till foder. Länsstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att myndigheten tar särskild hänsyn till torkan vid bedömning av avvikelser från villkor.

Jordbrukarstöd

Hästar och torka – tips till dig som har hästar

Du som har hästar gör klokt i att hålla dig informerad om vad som kan vara viktigt att tänka på gällande beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Import av foder kan innebära stora risker att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige. Vi har samlat viktig information om dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme, SVA Länk till annan webbplats.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Registrering av primärproduktion

Att tänka på vid import av grovfoder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Så utfordrar du hästen vid foderbrist, Hästsverige Länk till annan webbplats.

Information till Hästsverige, LRF-häst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss