Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Relaterad information

Beslut och kartor om utvidgat strandskydd 200 meter på utpekade sjöar i Kronobergs län.

Beslut Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - Översiktskarta Pdf, 874.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Asasjön Pdf, 606.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolmen Pdf, 930.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - mitt Pdf, 621.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - nord Pdf, 657.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - syd Pdf, 732 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - sydost
Pdf, 507.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolmen - sydväst Pdf, 549 kB, öppnas i nytt fönster.

Fiolen Pdf, 683.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Flåren Pdf, 715.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Flåren - nord
Pdf, 577 kB, öppnas i nytt fönster.
Flåren - syd Pdf, 615 kB, öppnas i nytt fönster.

Furen - Alvesta Pdf, 677.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Furen - Ljungby Pdf, 598.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hannabadssjön Pdf, 788.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Helgasjön Pdf, 852.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Helgasjön - nordost Pdf, 716.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Helgasjön - nordväst
Pdf, 711.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Helgasjön - syd Pdf, 772.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Innaren Pdf, 611.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Madkroken Pdf, 648.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mien Pdf, 597.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Möckeln Pdf, 767.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Möckeln - mitt Pdf, 711.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Möckeln - norr
Pdf, 682.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Möckeln - syd Pdf, 744.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Näversjön Pdf, 575.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rottnen Pdf, 694.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Rottnen - norr
Pdf, 654 kB, öppnas i nytt fönster.
Rottnen - syd Pdf, 562.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Salen Pdf, 893.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Salen - norr
Pdf, 758.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Salen - syd Pdf, 641.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skavenäsasjön-Tolgsjön Pdf, 678.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skärlen Pdf, 575.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Spånen Pdf, 637.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stora Hensjön Pdf, 710.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Stråken Pdf, 695.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Unnen Pdf, 692.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vidöstern Pdf, 665.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Åsnen Pdf, 936.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - norr Pdf, 706.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - nordost Pdf, 698.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - sydost Pdf, 767 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - sydväst Pdf, 727.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - ostmitt Pdf, 599 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - västmitt
Pdf, 700.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Åsnen - Skatelövsfjorden Pdf, 738.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö