Issjöa missionshus

Issjöa missionshus från utsidan omgivet av skog.

Issjöa missionshus ligger avskilt omgivet av skog.

Issjöa missionshus i Ljungby kommun är den första frikyrkan i Småland som uppfördes av en baptistförsamling, åren 1859–1860. Länsstyrelsen Kronoberg beslutade 2022 att missionshuset skulle förklaras som byggnadsminne.

Det är flera faktorer som gör att Issjöa missionshus har en unik plats i historien. Inte minst speglar det ett stycke kvinnohistoria som annars sällan framhävs.

– Flertalet av de som startade församlingen 1857 var unga, starka kvinnor som kämpade för det som de trodde på. Det var en tro som var så stark att de var villiga att böta eller gå i fängelse för den, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Issjöa missionshus är ett genuint exempel på en enkel och välbevarad frikyrka på landsbygden med många bevarade originaldetaljer. Småskaligheten, den anspråkslösa exteriören och den med omsorg utförda inredningen visar på hur en liten församling med små resurser lyckades förverkliga drömmen om en egen frikyrka.

Issjöa missionshus och baptistförsamlingens historia är ett av få exempel i landet från tiden då frikyrkorörelsen tog fart i Sverige.

Att missionshuset är byggnadsminne betyder att inga väsentliga ändringar får genomföras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

En bild som visar en minnestavla över Issjöa Baptistförsamlings pionjärer och en bild från kyrksalen med altare.

Till vänster, minnestavla över Issjöa Baptistförsamlings pionjärer. Till höger, kyrksalen med altare.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss