• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Byggnadsminnen i Kronoberg

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader som hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. I Kronobergs län finns 38 byggnadsminnen som här listas med länkar till mer information och publikationer.

Byggnadsminnesmärke på röd husvägg

På de flesta byggnadsminnen finns den lilla skylten Kulturhistoriskt minnesmärke, här på gamla domprosthuset i Växjö.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00