Stöd och information - covid-19

Stöd och information covid-19

Provtagning samhällsviktig verksamhet – prioritetsgrupp 3

Information till dig som är verksamhetsansvarig.

Få svar på frågor om vilka som är aktuella för provtagning, vem du kontaktar och hur provtagning går till här.länk till annan webbplats

Information till företag

Information finns sammanställt för dig som företagare vad gäller tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader, tillsynsbesök och kontroller med mera. länk till annan webbplats

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län med anledning av covid-19

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning som ska vara en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vad som finns att tillgå i länet med anledning av Covid-19.

Det kan exempelvis vara värdefullt om man sitter i en telefonjour och behöver hänvisa vidare till annan typ av aktivitet, hjälp eller stöd. Vi samlar kontinuerligt information om olika typer av verksamhet och hur kontakt kan tas. Det ska inte ses som ett fullständigt dokument utan det är en sammanställning som bygger på den information som inrapporteras till Länsstyrelsen och kommer kontinuerligt att fyllas på.

Har du tips om andra verksamheter tar vi gärna emot det via kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län vecka 28PDF

Kontakt