Provtagning för covid-19 prioritetsgrupp 3

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att bistå regionerna i att säkerställa flöden för testning för covid-19. Det som nu är aktuellt är att provta anställda som arbetar inom verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga, denna grupp benämns som prioritetsgrupp 3.

Vilken typ av provtagning handlar det om?

Den provtagning som är aktuell för prioritetsgrupp 3 i nuläget är PCR-prov, det vill säga prov som visar om personen har en pågående infektion.

Vem är aktuell för provtagning?

För att vara aktuell för provtagning inom prioritetsgrupp 3 ska personen arbeta inom en verksamhet som bedöms som samhällsviktig och vara i behov av att skyndsamt återgå till arbetet.

Vad är en samhällsviktig verksamhet?

En samhällsviktig verksamhet kan kortfattat beskrivas som en verksamhet som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Mer information om samhällsviktig verksamhet kopplat till provtagning för covid-19 finns härlänk till annan webbplats.

Hur vet jag om den verksamhet jag bedriver är samhällsviktig?

All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av den egna verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar.

Vem kan kontakta Länsstyrelsen och anmäla behov av provtagning?

Det är endast arbetsgivare, inte enskilda anställda, som kan anmäla behov av provtagning kopplat till prioritetsgrupp 3, det vill säga verksamheter som kan anses vara samhällsviktiga.

Hur tar arbetsgivaren kontakt med Länsstyrelsen och vilka uppgifter behövs från arbetsgivaren?

Om du som arbetsgivare har anställda som är i behov av att provtas för att kunna återgå till arbetet behöver du skicka följande uppgifter till oss via e-postadressen: prio3.kronoberg@lansstyrelsen.se

  1. kontaktperson (representant för arbetsgivaren)
  2. kontaktuppgifter (till representanten ovan)

Länsstyrelsen kommer sedan att ta kontakt med arbetsgivaren med vidare information.

Observera att inga personuppgifter (t.ex. kopplat till enskilda personer) ska skickas till Länsstyrelsen.

Hur bokar man tid?

Om en person är aktuell för provtagning kommer Länsstyrelsen att ge information till arbetsgivaren om hur tidsbokningen går till.

Var och när äger provtagningen rum?

Provtagning görs i Växjö och i Ljungby måndagar till torsdagar.

Hur många kan provtas varje dag?

Inledningsvis kommer ungefär 50 personer kunna provtas per dag.

Vad händer efter provtagningen?

Vid provtagning får personen information om vad man ska tänka på efter provtagning och hur man går tillväga för att få reda på resultatet. Provsvar kommer inom ett till två dygn.

Vart vänder jag mig om jag inte är en arbetsgivare som representerar samhällsviktig verksamhet?

Om du är i behov av vård tar du direkt kontakt med sjukvården. Om du är anställd inom en samhällsviktig verksamhet och är i behov av provtagning för att kunna återgå till arbetet ska du prata med din arbetsgivare som i sin tur kan kontakta Länsstyrelsen.

Varför genomförs provtagningar av prioritetsgrupp 3?

Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som arbetar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga verksamheterna därmed ska kunna upprätthållas.

Bakgrund till uppdraget

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att, i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ, bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för och vid utförandet av testning för covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

Kontakt